İdari Birimler
29 Mayıs 2024

 •  Bilgi İşlem/İstatistik
 •  Verimlilik/Kalite Yönetim Birimi
 •  Hasta Hakları 
 •  Eğitim Birimi
 •  Sosyal Hizmetler
 •  Özlük/Evrak Kayıt Birimi
 •  Mutemetlik/ Döner sermaye
 •  Tahakkuk Birimi
 •  Satın Alma Birimi
 •  Faturalama Birimi
 •  TİG
 • Psikolog
 • Diyet Plk
 • Fizyoterapist
 • Enfeksiyon Kontrol Birimi
 •  Ambar- Ayniyat Birimi
 •  Arşiv