Refakatçi Kuralları
17 Nisan 2018

Hastalarınız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacıyla yatmaktadırlar. Bu nedenle belirtilen kurallara uymanız hastalarınız açısından önem taşımaktadır.

LÜTFEN

 • Hastaların yanında refakatçi kalması, kurumda ağır hasta bakımı gerektiren hizmet birimi bulunmadğı takdirde ve tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin luzüm görmesi ve klinik sorumlusunun onayı ile belirtilen sürece mümkündür,
 • Hastanemizde refakatçi olarak kalabilmek için Refakatçi Kartı alınması zorunludur. Refakatçi kartı almak için hastanın yattığı yataklı servis sekreterliği Refakatçi Fişini doldurur, servis sorumlu hemşiresi bu fişe istinaden Refakatçi kartını düzenler bu şekilde düzenlenmiş kartınızı herkezin göreceği şekilde sürekli olarak takılı tutmanız zorunludur. Refakatçi kartı takmak zorunludur.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik her hangi bir uygulama yapmayınız..
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutacak, hastane malına zarar veren refakatçi zararı karşılayacaktır.
 • Refakatçiler ilgili hekim yada hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 • Sürekli kalan Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz ( iaşe ) yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Taburcu olacak ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır,
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.
 • Refakatçi odalarında yalnızca tek bir refakatçi kalabilir.
 • Kadın ve Çocuk servisinde kalacakrefakatçilerin Kadın olması zorundadır,
 • Refakatçi Kart süresi biten refakatçi kimlik kartınızı yenileyiniz.
 • Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00 – 09.30, öğleden sonra 15.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Refakatçilerin hastalarını muayeneye hazırlamaları ve odalarına bulunmaları gereklidir.
 • Servis içerisinde ve odalarda sessiz olunuz, diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Tuvaletleri ve çevrenizi temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız.
 • Telefonları gereksiz yere meşgul etmeyiniz. Cep telefonunuzu kapatınız veya sessiz duruma getiriniz. Tıbbi yönden sakınca olabilecek bölgelerde cep telefonlarının kapatılması zorunludur.
 • Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
 • Refakatçilere sağlık hizmeti verilmemektedir.
 • Görevlilerin ikaz ve önerilerine uyunuz.
 • Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri teşekkür ve şikâyetlerinizi; hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilirsiniz.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refekatçilerinhastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE...