Hastanızın Sağlığı İle ilgili Kimlere Bilgi Verilir?
17 Nisan 2018

  • Hastaların hastanemize ilk başvurusunda bilgisayar otomasyon sisteminde bilgi gizliliği açısından kimlere bilgi verileceği izni alanında kişi isimleri girilir.
  • Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya sistemde tamamladı isimlere bilgi verilir.
  • Önerdiği isim yoksa birinci derece yakınına bilgi verilir.
  • Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
  • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.