SKS Kalite Yönetimi
10 Mayıs 2022

  1. Kaliteden Sorumlu Başhekim

             Adı ve Soyadı:Yakup Yavuz SAVAŞ
            Ünvanı: Doktor

  2. Kalite Yönetim Direktörü

            Adı ve Soyadı: Selma ÇALIK
            Ünvanı: Ebe