SKS Kalite Yönetimi
29 Mayıs 2024

 1. Kaliteden Sorumlu Başhekim

           Adı ve Soyadı:İbrahim DURMAZATAR
          Ünvanı: Uzman Doktor

 2. Kalite Yönetim Direktörü

          Adı ve Soyadı: Selma ÇALIK
          Ünvanı: Ebe

 3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAPIMIZ

  Dikey Hiyerarşik yapılar (Boyutlar)

  1. Kurumsal Hizmetler
  2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
  3. Sağlık Hizmetleri
  4. Destek Hizmetler
  5. Gösterge Yönetimi

  Yatay Hiyerarşik yapılar (Bölümler)

  1. Kurumsal Yapı           
  2. Kalite Yönetimi                          
  3. Doküman Yönetimi    
  4. Risk Yönetimi                              
  5. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi   
  6. Acil Durum ve Afet Yönetimi          
  7. Eğitim Yönetimi                            
  8. Sosyal Sorumluluk          
  9. Hasta Deneyimi                 
  10. Hizmete Erişim                 
  11. Sağlıklı Çalışma Yaşamı  
  12. Enfeksiyonların Önlenmesi 
  13. Sterilizasyon Hizmetleri 
  14. İlaç Yönetimi
  15. Hasta Bakımı
  16. Radyasyon Güvenliği
  17. Tesis Yönetimi
  18. Otelcilik Hizmetleri
  19. Bilgi Yönetimi
  20. Malzeme ve Cihaz Yönetimi
  21. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
  22. Atık Yönetimi
  23. Dış Kaynak Kullanımı
  24. Göstergelerin İzlenmesi

  5.3.Kalite Yönetim Yapısına İlişkin Görev, Yetki Ve Sorumluluklar:

  1. Kurumsal Hizmetler, Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü ve Yardımcısı, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

  Kurumsal Yapı ,Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  2. Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler; Üst Yönetim ve Hasta Hakları Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

  Hasta Deneyimi ve Hizmete Erişim, Sağlıklı Çalışma Yaşamı Hasta Hakları Birimi tarafından SKS kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  3. Sağlık Hizmetleri; Merkezimizde sağlık hizmetleri üç ayrı klinikte sunulmaktadır. Her bir klinik önce Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne  bağlıdır.  Enfeksiyonların Önlenmesi ve Sterilizasyon Hizmetleri bölümleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Sterilizasyon Birimi tarafından; İlaç Yönetimi sorumlu hekim ve hemşire tarafından; Hasta Bakımı, klinikler ve yataklı servis, Radyasyon Güvenliği, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne  tarafından SKS kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  4. Destek Hizmetleri; Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Teknik Servis Personeli, Ayniyat Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

  Tesis Yönetimi; Teknik Servis Personeli; Otelcilik Hizmetleri; yataklı servis sorumlu hemşiresi tarafından; Bilgi Yönetim Sistemi; bilgi işlem birimi sorumlusu tarafından; Malzeme ve Cihaz Yönetimi; depo ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından; Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri; Arşiv  Bölümü sorumlusu tarafından; Atık Yönetimi; İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı ve sorumlu hemşire tarafından; Dış Kaynak Kullanımı; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  5. Gösterge Yönetimi;  Kalite Yönetim Temsilcisi, bilgi işlem birimi, ilgili diğer birimler ve kalite yönetim birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

  Göstergelerin İzlenmesi ve Kalite Göstergeleri; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yukarıdaki alanlarla ilgili olarak, SKS kitapçığında tespit edilen eksiklikler ile ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurulur ve belirtilen sürede tamamlanması istenir. Yılda en az 2 kez Öz Değerlendirme yapılır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

   

  1.

  KURUMSAL HİZMETLER

  1

  Kurumsal Yapı

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

   

  2

  Kalite Yönetimi

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

   

  3

  Doküman Yönetimi

  Kalite Yönetim Direktörü - Selma ÇALIK

   

  4

  Risk Yönetimi

  Dr.Cem Ozan ERKEN-Yaşar YELEKİN-Özgür ŞAN-Oktay GÜL-Selma ÇALIK

  5

  İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

  6

  Acil Durum ve Afet Yönetimi

  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.- Oktay GÜL

  7

  Eğitim Yönetimi

  Eğitim Birimi Sorumlusu –Berivan ÖZTÜRK

  8

  Sosyal Sorumluluk

  Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü -Özgür ŞAN

  2.

  HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

  1

  Hasta Deneyimi

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

  2

  Hizmete Erişim

  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.- Oktay GÜL

  3

  Yaşam Sonu Hizmetler

  Acil Servis Sorumlu Hemşiresi –Ferman EKİCİ

  4

  Sağlıklı Çalışma Yaşamı

  Enfeksiyon Hemşiresi- Şeyma ZELYÜT

  3.

  SAĞLIK HİZMETLERİ

  1

  Hasta Bakımı

  Servis 1 Sor. Hemşiresi -Burcu AKGÜN ŞENGÜL

  Servis 2 Sorumlu Hemşiresi -M.Mesut ZELYÜT

  2

  İlaç Yönetimi

  Eczacı- Büşra AYÇİÇEK

  3

  Enfeksiyonların Önlenmesi

  Enfeksiyon Hemşiresi – Şeyma ZELYÜT

  4

  Sterilizasyon Hizmetleri

  Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi-

  Taner GÜL

  5

  Transfüzyon Hizmetleri

  Transfüzyon Merkezi Sorumlu Tek.- Rabia AKKOYUN

  6

  Acil Servis

  Acil Servis Sorumlu Hemşiresi –Ferman EKİCİ

  7

  Ameliyathane

  Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi -Taner GÜL

  8

  Yoğun Bakım Ünitesi

  YB Sorumlu Hemşiresi –M.Mesut ZELYÜT

  9

  Doğum Hizmetleri

  Doğumhane Sorumlu Ebe –Esra İNCE

  10

  Diyaliz Ünitesi

  Sorumlu Hemşire –Ali DİREK

  11

  Psikiyatri Hizmetleri

  Servis 1 Sor. Hemşiresi -Burcu AKGÜN ŞENGÜL

  12

  Biyokimya Laboratuarı

  Biyokimya Lab. Sorumlu Tek.- Erhan GÖRGÜN

  13

  Radyasyon Güvenliği

  Röntgen Tek. –Sebahattin TAŞ

  4.

  DESTEK HİZMETLER

  1

  Tesis Yönetimi

  İdari ve Mali HizmetlerMüdür Yrd. –Oktay GÜL

  2

  Otelcilik Hizmetleri

  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. - Oktay GÜL

  3

  Bilgi Yönetim Sistemi

  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.-- Oktay GÜL

  4

  Malzeme ve Cihaz Yönetimi

  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.-- Oktay GÜL

  5

  Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

  Arşiv Sorumlusu- Bilal KANÇINAR

  6

  Atık Yönetimi

  Enfeksiyon Hemşiresi –Şeyma ZELYÜT

  7

  Dış Kaynak Kullanımı

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

  5.

  GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

  1

  Göstergelerin İzlenmesi

  Kalite Yönetim Direktörü –Selma ÇALIK

  2

  Bölüm Bazlı Göstergeler

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

  3

  Klinik Göstergeler

  Kalite Yönetim Direktörü- Selma ÇALIK

   

   

  KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI

  GÖREV AMACI:

  Hastane SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlamak.

   

  TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

  ·                SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  ·                Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

  ·                Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor etmek,

  ·                Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

  ·                Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarını yapmak, anketlerin gizliliği sağlamak ve anket raporu düzenlemek,

  ·                SKS çerçevesinde hazırlanan dokümanların yönetimini sağlamak,

  ·                Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek(Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek),

  ·                Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

  ·                SKS çerçevesinde belirlenen komitelere(Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan  Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi) üye olarak katılmak.

  ·                Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak.

  ·                Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

   

  ETİK İLKELER:

   

                                                                                                                                                                        TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır.

                                                          

  İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

   

  SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER

   

  1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SAYAR

  • Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

  • Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

  2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER

  3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR

  • Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

  • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

   • Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.

   • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.

  4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR

  • Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. • Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.